Разрешение на применение знака соответствия на основания сертификата № СДС.АР.РП.01466-18 К № 008556 от 02 апреля 2018 г.