Разрешение на применение знака соответствия на основании сертификата № СДС.АР.РП. 02037-21 К № 014706 от 02.04.2021 г.

Сертификат разрешение знака до 18.01.2024